Styrelsen

Följande personer ingår i Hammarö BK:s styrelse under 2020

Ordförande: Christina Wåhlin
Vice ordförande: Gun Jonsson
Sekreterare: Agneta Qvist
Kassör: Inger Hillskog Roth
Ledamot: Agneta Olsson
Ledamot: Eva Jonsson
Ledamot: Annicka Carlsson
Suppleant 1: Lotta Höglund
Suppleant 2: Viktor Gustafsson Qvist

Vad gör styrelsen?

Styrelsen i en ideell organisation är en grupp av personer, som av ett årsmöte på demokratiska grunder, utsetts att svara för föreningens organisation och förvaltning under kommande verksamhetsår. Delaktig person i en styrelse benämns ledamot eller suppleant. En styrelse ska alltid ha medlemmarnas och klubbens bästa i fokus.

Flera föreningar som tillsammans bildar ett förbund, kan ha en förbundsstyrelse som normalt står över de enskilda föreningsstyrelserna och kan fatta samordnande beslut mellan föreningarna. Så fungerar det i Svenska Brukshundklubben.

Styrelsens uppdrag

 • Förvaltar klubbens ändamål och medlemmarnas intentioner
 • Föreslår övergripande mål
 • Föreslår ekonomiska ramar
 • Följer upp verksamheten
 • Har arbetsgivaransvar
 • Företräds av ordföranden
 • Har det yttersta ansvaret för verksamheten
 • Planerar för framtiden
 • Ansvarar för riskanalys
 • Ansvarar för information inom föreningen
 • Kontrollerar – lagar och regler samt ordning och reda
 • Tillsätter och avsätter kommittéer och arbetsgrupper
 • Styrelsen har även ansvar för att ekonomin hanteras på ett korrekt sätt samt att föreningens handlingar och korrespondens arkiveras på ett tillfredsställande sätt

(Källa: Svenska brukshundklubben)