Vi välkomnar alla medlemmar till årsmöte!
Datum: 16 februari 2020
Var: Mötet hålls i klubbstugan
Tid: 17,00
Årsmöteshandling: Finns att ladda ner på vår hemsida senast 7 dagar innan årsmötet.
Klubben bjuder på fika.