Sista onsdagen i varje månad anordnar vår klubb träningstävling i lydnad respektive brukslydnad. Tävlingarna anordnas av medlemmarna för medlemmarna och alla som deltar hjälper till att genomföra tävlingen. När man inte ”tävlar” med sin hund får man kanske agera domare, tävlingsledare, publik eller på annat sätt göra tävlingen så verklighetstrogen som möjligt. Det finns även möjlighet att träna på gruppmomenten men förutsätter då att man tar hänsyn till varandras önskemål gällande detta moment.

”Tävlingen” ska ses som ett tillfälle för träning av tävlingssituationen och därför är det upp till varje tävlande att bestämma om man vill belöna sin hund i eller mellan momenten, om man vill repetera en viss del av ett moment eller om man helt enkelt vill göra det så tävlingslikt man bara kan och inte belöna sin hund förrän efter avslutat program. Detta är helt beroende på vad DIN tanke med träningstävlingen är just för dagen.

Vi brukar avsluta tävlingen med en gemensam fikastund där vi samtidigt passar på att gå igenom varje hunds utförande och delge varandra tips och tankar för vidare träning. Ett givande och trevligt tillfälle att få träffa klubbkompisar och utveckla sin hundträning!

Du anmälar dig till träningstävlingarna här: Träningstävlingar

DSC_0067_web